Workshops og Teambuilding

Fokus på kerneopgaven

Er alle i teamet enige om hvad jeres kerneopgave er?
Det er et krav at vi alle skal arbejde systematisk med innovation og forandring. I denne proces er det helt afgørende at alle arbejder fokuseret og målrettet i samme retning.

Vi tilbyder 4-timers workshops for teams, afdelinger eller alle medarbejdere fx på en institution. I løbet af en koncenteret workshop bliver alle involveret og klædt på til at definere og arbejde med den fælles kerneopgave.

Kollegial sparring

Lær at få det bedste frem i hinanden med kollegial sparring. På en 4-timers workshop får I de vigtigste værktøjer og fælles sprog til at komme i gang med den effektive sparring i teamet, gruppen eller afdelingen.

Underviser

underviseren på disse workshops er Sven-Erik Skaarup Thøfner
ledelses- og HR-konsulent med mange års erfaring som leder og konsulent i offentlig og privat sektor

Emnerne er fx

5

Sparring – hvad er det?

5

Kollegial sparring

5

Kend metoden

5

Hvad kan I sparre om?

5

De tre roller: Fokusperson, Tovholder og Reflekterende team

5

Spilleregler

5

Spørgeteknik

5

6 trin til god coaching