Kursus i notatteknik og referatteknik

Sådan er kurset

Kurset veksler mellem indlæg fra underviseren, individuelle øvelser og gruppeopgaver. Inden kurset sender du et eksempel på et eller to af dine egne referater til underviseren. Du får et kvalitetstjek af dit referat, og du får gode råd til dine kommende referater. Kurset foregår på dansk, men deltagerne er velkomne til at sende referater på engelsk til kvalitetstjek.

Fasthold de rigtige notater

Få enkle og effektive værktøjer til at tage notater og skrive referater

Du har brug for at tage effektive notater og at skrive informative referater fra de møder du deltager i. Du har også brug for overblik over andre informationer, fx fra rapporter eller andet fagstof.

På kurset får du mulighed for at:

5

træne din evne til at lytte og huske

5

træne din evne til at tage relevante notater

5

træne din evne til at skrive gode referater

5

afpudse og fokusere på det gode sprog i referaterne

5

lære en notatteknik der giver dig et godt overblik

5

blive en bedre mødedeltager – også selv om du ikke er referent.

Indhold

5

Hjernen på arbejde, sådan husker vi

5

Lytte, vurdere, notere

5

Forskellige referattyper

5

Det gode sprog i referatet

5

To effektive notatteknikker: lineære notater og mindmap-notater

5

Referentens rolle – magt og muligheder

Under hele kurset giver underviseren konstruktiv feedback på dit arbejde.

Hvem kan deltage

Kurset henvender sig primært til sekretærer, administrativt personale, AC’ere og projektledere.

5

Alle der har brug for at fastholde informationer fra bøger, foredrag eller møder.

5

Alle der jævnligt planlægger eller deltager i møder eller foredrag.

5

Alle der skal skrive referater fra møder eller faglige tekster.

Underviser

Mariann Bach Nielsen master i retorik og formidling

Materialer

5

Kompendiet ”Bedre notater og referater”

5

Serviceeftersyn med gode råd til dine egne referater

5

10 skrivepenne

5

usb-nøgle med øvelser og skabeloner.